karnevalapa23@gmail.com

Karneval APA

Co je to vůbec Karneval APA? Je to tradiční osvětová akce Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kterou pořádají aktuální studenti 2. ročníku oboru Aplikovaných pohybových aktivit pod dohledem zvoleného zástupce katedry. Hlavně je to neformální akce, kde se setkávají osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, studenti, zaměstnanci fakulty a taky může přijít kdokoliv, kdo má rád zábavu v maskách, hudbu a tanec. Každý rok je Karneval APA pojmut trochu jinak, na jiné téma a s jiným názvem. Na karnevalu se můžete setkat s vystoupením pořádajících studentů, fotokoutkem, vyhlášením krále a královny karnevalu, s tombolou a mnohem dalším…. Letošní Karneval APA je už 14. ročníkem a aktuální studenti 2. ročníku ho pojmuli duchem cestování s názvem NOC V CIZINĚ.

Tým

Zástupce katedry a hlavní dohled

Pořadatelé

Fotogalerie